Używasz nieaktualnej wersji przeglądarki. Dla szybszego i bezpieczniejszego przeglądania sieci zaktualizuj ją teraz.
Zasadnicze informacje
Korzystając z naszych usług na stronie internetowej, powieżasz nam swoje dane. Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy. Gdy udostępniasz nam informacje, możemy ulepszyć nasze usługi. Na przykład możemy wyświetlać trafniejsze wyniki wyszukiwania i reklamy, pomagać w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi lub w celu szybszego i łatwiejszego udostępniania innym. Korzystając z naszych usług, chcemy, abyś jasno określił, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i jak możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jej dokładne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć narzędzia do zarządzania informacjami i ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to możliwe.
Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Nasi klienci mają prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych, które ich dotyczą, oraz sprzeciwiania się przetwarzaniu takich danych, w dowolnym momencie kierując pisemny wniosek. Firma dokłada wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych oraz aby zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub dostępowi przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma nie kontroluje jednak każdego ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, dlatego ostrzega użytkowników Witryny przed potencjalnym ryzykiem związanym z funkcjonowaniem i korzystaniem z Internetu. Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ Firma nie może kontrolować tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych, nie może być pociągana do odpowiedzialności za dostarczanie lub wyświetlanie tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych i nie może być pociągana do odpowiedzialności za treść, reklamę, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na tych stronach internetowych lub ze źródeł zewnętrznych.
Zarządzanie danymi osobowymi
Możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online dla wielu naszych usług. Możesz także dokonywać wyborów dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych. To, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je kontrolować, zależy od tego, z jakich usług korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać wiadomości promocyjne z naszej strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, poczty fizycznej i telefonu. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i poczty pocztowej, odwiedzając i logując się do Firmowego menedżera ds. Komunikacji promocyjnej, który umożliwia aktualizowanie informacji kontaktowych, zarządzanie preferencjami kontaktów, rezygnację z subskrypcji e-mail i wybieranie udostępnij swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Wybory te nie dotyczą obowiązkowej komunikacji serwisowej, która jest częścią niektórych usług strony internetowej.
Informacje, które gromadzimy
Nasza firma gromadzi dane, aby działać skutecznie i zapewniać najlepsze doświadczenia z naszymi usługami. Podajesz niektóre z tych danych bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Otrzymujemy niektóre z nich, rejestrując sposób, w jaki korzystasz z naszych usług, na przykład za pomocą technologii takich jak pliki cookie, i otrzymując raporty o błędach lub dane dotyczące użytkowania z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu. Pozyskujemy również dane od stron trzecich (w tym innych firm). Na przykład uzupełniamy gromadzone dane, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, aby pomóc nam określić lokalizację na podstawie Twojego adresu IP w celu dostosowania niektórych usług do Twojej lokalizacji. Gromadzone przez nas dane zależą od używanych usług i funkcji.
Jak wykorzystujemy zgromadzone dane
Nasza strona internetowa wykorzystuje dane, które zbieramy, w trzech podstawowych celach: do prowadzenia naszej działalności i świadczenia (w tym ulepszania i personalizacji) oferowanych przez nas usług, wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych oraz wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy dane, które zbieramy za pośrednictwem różnych usług strony internetowej, z których korzystasz, aby zapewnić Ci bardziej płynne, spójne i spersonalizowane doświadczenie. Jednak w celu zwiększenia prywatności wbudowaliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne mające na celu zapobieganie niektórym kombinacjom danych. Na przykład przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie, gdy nie jesteś uwierzytelniony (niezalogowany), oddzielnie od wszelkich informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
Udostępnianie Twoich danych
Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w razie potrzeby w celu sfinalizowania transakcji lub świadczenia usług, o które prosiłeś lub autoryzowałeś. Na przykład, udostępniamy twoje treści stronom trzecim, gdy nam to nakazujesz. Podając dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, będziemy udostępniać dane dotyczące płatności bankom i innym podmiotom przetwarzającym transakcje płatnicze lub świadczące inne usługi finansowe, a także w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego. Ponadto udostępniamy dane osobowe naszym kontrolowanym podmiotom zależnym i zależnym. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom działającym w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład firmy, które wynajęliśmy w celu zapewnienia wsparcia obsługi klienta lub pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu zapewnienia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać danych osobowych, które od nas otrzymują, do jakichkolwiek innych celów. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja lub sprzedaż aktywów.